Довбиська громада
Житомирська область, Звягельський район

Правила благоустрою

правила благоустрою скачати word

Додаток 3

до рішення 21 сесії Довбиської селищної ради

                                          7 скликання №354 від 19.12.2018 року

Правила благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Довбиської селищної ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території населених пунктів Довбиської селищної ради (далі - Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території Довбиської селищної ради, об’єктів благоустрою населених пунктів, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території Довбиської селищної ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Довбиської селищної ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками і працівниками, фізичними особами-підприємцями та громадянами.

Об’єкти благоустрою території Довбиської селищної ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

Повноваження Довбиської селищної ради та її виконавчого комітету у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

Довбиська селищна рада та її виконавчий комітет забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

Правила розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про добровільне об’єднання громад», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

Правила містять загальнообов’язкові на території Довбиської селищної ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

Правила поширюють свою дію на всіх суб'єктів благоустрою, що знаходяться на території селищної ради, незалежно від їх реєстрації за місцем проживання, місцезнаходженням, місця перебування, громадянства, іншої приналежності до іноземних держав та іншим організаціям, майно яких знаходиться на території Довбиської селищної ради.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

благоустрій, санітарне утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Довбиської селищної ради - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Довбиської селищної ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

суб'єкти благоустрою – орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об'єкти благоустрою – території Довбиської селищної ради, які підлягають благоустрою (території загального користування, прибудинкові території, території підприємств, установ, організацій та ін.);

території загального користування – рекреаційні зони, сквери, майданчики (дитячі, спортивні), вулиці, провулки, кладовища, пасла та інші території загального користування;

прибудинкова територія – територія навколо будинку, що визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташований будинок і належні до нього будівлі і споруди;

території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

інші території, які належать до об'єктів благоустрою території Довбиської селищної ради;

територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб'єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

прилегла територія – це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності зправа або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів;

спеціалізоване підприємство – комунальне підприємство Довбиської селищної ради «Конкурент», функціональним призначенням якого є виконання відповідних робіт, визначених Статутом підприємства;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження та інші об'єкти озеленення;

інші терміни сфери благоустрою громади визначені законами України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ Громадяни у сфері благоустрою території Довбиської селищної ради  мають право:

користуватись об’єктами благоустрою;

брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Довбиської селищної ради;

вносити на розгляд сесій Довбиської селищної ради пропозиції з питань благоустрою;

отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.

 Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

утримувати в належному стані закріплені за ними в встановленому порядку території. Прибирання присадибної ділянки та прилеглої до неї території на відстані 15 метрів, включно до бордюру вулиці (шосе, провулка тощо), проводиться її власником або користувачем цієї ділянки;

на прилеглій території здійснювати регулярний покіс трави (норматив висоти покриття – не вище 15 см), знищувати зареєстровані під карантинні рослини, не допускаючи їх цвітіння;

дотримуватись правил благоустрою території Довбиської селищної ради;

укладати самостійно договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;

забезпечити своєчасне збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових) відповідно до діючих санітарних норм;

не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місця;

не допускати створення на прибудинкових та інших територіях громади стихійних звалищ відходів (твердих та рідких господарсько-побутових);

не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою;

 утримувати собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян  або завдання  матеріальної  шкоди   майну  громадян;

облаштовувати системи водовідведення поверхневих, дощовищ та талих вод в межах власного домоволодіння з урахуванням вимог добросусідства, зазначених у Земельному кодексі України;

облаштовувати майданчики для компосту (гноярки), дворові вбиральні та інші об’єкти, які можуть бути джерелом забруднення у відповідності до встановлених будівельних та санітарних норм,

відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою;

виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮПідприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою території Довбиської селищної ради мають такі права:

брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою громади;

вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Довбиської селищної ради або призводять до її нецільового використання;

вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

вносити на розгляд сесії Довбиської селищної ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території  громади.

Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини), прилеглу територію на умовах визначених цими правилами;

постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;

усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників та облаштування закріпленої за ними території;

усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

 укласти договір на вивіз сміття і відходів (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших) зі спеціалізованим підприємством  та своєчасно сплачувати за надані послуги згідно з діючими тарифами;

забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, торгівельних та інших будівель і споруд, біля торгових кіосків, та інших малих архітектурних форм;

в осінній період, опале листя своєчасно збирати і вивозити (не допускати його спалювання) на спеціально відведенні місця, узгоджені з виконавчими органами селищної ради;

не допускати зберігання та вивезення відходів у несанкціоновані місця;

не допускати створення на прибудинкових та інших територіях громади стихійних звалищ відходів (твердих та рідких господарсько-побутових);

здійснювати відповідно до чинного законодавства видалення сухостою (сухих дерев, чагарників, сухих та поламаних гілок), постійний догляд і утримання в належному стані пішохідних доріжок та тротуарів, в зимовий період своєчасно очищати їх від снігу, посипати проти ковзними матеріалами;

на прилеглій території здійснювати регулярний покіс трави (норматив висоти покриття – не вище 15 см), знищувати зареєстровані під карантинні рослини, не допускаючи їх цвітіння;

проведення належним чином відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою;

виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

5.1 Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання території:

організацію благоустрою  Довбиської селищної ради забезпечують селищна рада та її виконавчий орган відповідно до їх повноважень;

благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території селищної ради;

суб’єкти благоустрою зобов’язані за власні кошти утримувати в належному санітарному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні.

5.2. Організація прибирання та утримання об’єктів благоустрою:

прибирання сміття, відходів, листя;

озеленення;

збереження зелених насаджень;

догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

встановлення та утримання у належному стані елементів благоустрою;

забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

Благоустрій територій здійснюється відповідно до затверджених планів.

За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання територій загального користування громадяни несуть відповідальність, передбачену статтею  152  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИЛЕГЛИХ ДО ПРИВАТНИХ ДОМОВОЛОДІНЬ ТЕРИОТРІЙ

Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію в належному стані.

До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж будівель чи огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності зправа або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

прибирання сміття, відходів, листя;

озеленення;

збереження зелених насаджень;

догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

скошування трави;

видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.На прилеглих до приватних домоволодінь територіях забороняється:

розміщувати та/або залишати будівельні та господарські матеріали (камінь, пісок, відсів, щебінь, будівельні блоки, цеглу, дошки, бруси, мішки з матеріалами, дрова, тощо), будівельне сміття та відходи поза межами приватних домоволодінь на прилеглих до приватних домоволодінь територіях, вулицях, провулках, проїздах, тротуарах,  узбіччях  та у невстановлених місцях;

залишати поза межами приватних домоволодінь на прилеглих до них територіях, вулицях, провулках, проїздах, тротуарах, узбіччях побутове сміття, забруднювати територію населеного пункту селищної ради при перевезенні сміття, сипких та інших матеріалів, виливати рідкі відходи на тротуари, газони і проїжджу частину дороги;

 спалювати сміття, сухе листя та рослини тощо.

За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.

До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж будівлі чи огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

прибирання сміття, відходів, листя;

озеленення;

збереження зелених насаджень;

догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки, яка використовується для здійснення підприємницької діяльності, несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ На об’єктах благоустрою забороняється:

виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу виданого виконавчим комітетом Довбиської селищної ради;

вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів адміністративних будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, лускою насіння тощо;

самовільно займати земельні ділянки на всій території Довбиської селищної ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

УТРИМАННЯ ТВАРИН

9.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин, домашньої худоби та птиці зобов’язані:

 забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови що відповідають видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

Контроль за додержанням цих Правил здійснюється уповноваженими органами виконавчого комітету Довбиської селищної ради, органами Держпродспоживслужби, органами Національної поліції.

ДОДЕРЖАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ ДОВБИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, ФОП та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

Не допускати перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях міста (захищені об’єкти) впродовж доби:

житлових будинках і прибудинкових територіях;

лікувальних закладах , закладах освіти, культури;

закладах громадського харчування, торгівлі, розважального бізнесу;

інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території громади.

Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

У нічний час, із 22.00 до 8.00 години  ранку  наступного  дня, на цих об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21.00 до 8.00 години  ранку  наступного  дня, а у святкові та неробочі дні – цілодобово.

Передбачені підпунктами другим та третім цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

відзначення встановлених Законом святкових і неробочих днів та інших свят відповідно до рішень Довбської селищної ради, проведення спортивних змагань.

Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня .

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ДОВБИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Контроль у сфері благоустрою території Довбиської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

Контроль за станом благоустрою території Довбиської селищної ради, виконання цих Правил покладається на:

Довбиську селищну раду;

старосту на своєму окрузі;

виконавчий комітет Довбиської селищної ради;

інші уповноважені органи і посадові особи, а також громадські організації.Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

проведення перевірок, винесення попереджень  та складення актів, протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Довбиської селищної ради;

розгляду звернень громадян, керівників установ, організацій та суб’єктів господарювання;

участі в обговоренні проектів благоустрою території Довбиської селищної ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Довбиської селищної ради;

подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Довбиської селищної ради.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

При виявленні порушень уповноваженими виконавчим комітетом Довбиської селищної ради посадовими особами складається акт перевірки стану дотримання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку на території Довбиської селищної ради (додаток 4) та особі, яка вчинила дане порушення, виноситься попередження (додаток 5) про можливість її притягнення до адміністративної відповідальності у разі не усунення протягом 10 днів виявлених порушень. У разі не усунення протягом зазначеного терміну виявлених порушень, на особу складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 6) по статті 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП та направляється на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Довбиської селищної ради.

В разі виявлення порушення даних Правил працівниками Довбиського відділення поліції протокол про адміністративне правопорушення по статті 152 КУпАП може бути складено без складання акту та винесення попередження.

В разі виявлення грубого правопорушення,  яке неможливо усунути на  місці, уповноваженими  виконавчим комітетом Довбиської селищної ради посадовими особами протокол про адміністративне  правопорушення  може бути  складено без складання акту  та винесення попередження.

Допущення порушень та притягнення її до відповідальності не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення


подарювання зобов’язані відшкодувати витрати (збитки) понесені КП «Конкурент» у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно до наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Довбиської селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь