Довбиська громада
Житомирська область, Звягельський район

ЗМІНИ,що вносяться до постанов Кабінету Міністрів Українивід 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

Дата: 16.09.2021 15:01
Кількість переглядів: 326

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2021 р. № 954

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236:

1) у пункті 22:

в абзаці першому підпункту 5 слова “органами держав — членів Європейського Союзу або уповноваженими органами” замінити словами “установами держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу або уповноваженими установами”;

абзац другий підпункту 7 викласти в такій редакції:

“Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі — міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).”;

2) у пункті 3:

абзац другий підпункту 6 виключити;

 

підпункт 151 викласти в такій редакції:

“151) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);;

доповнити пункт після абзацу двадцять п’ятого новим абзацом такого змісту:

“21) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку).”.

У зв’язку з цим абзац двадцять шостий вважати абзацом двадцять сьомим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

Обмеження, передбачені підпунктами 6, 7, 11, 17 та 21 цього пункту, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб які не досягли 18 років, та не менш як у 80 відсотків організаторів заходу (співробітників закладу) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).;

3) у пункті 35:

підпункт 8 виключити;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);”;

абзац четвертий підпункту 11 після слів “іноземного сертифіката” доповнити словами і цифрами “, що підтверджує вакцинацію від              COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби”;

підпункт 16 викласти в такій редакції:

16) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення.;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

Обмеження, передбачені підпунктами 1—7, 9, 14 та 16 цього пункту, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).;

4) у пункті 7:

абзац сьомий виключити;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби;;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну та мають документи, що підтверджують транзитний проїзд територією України протягом 48 годин;;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби;;

5) підпункт 4 пункту 24 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677:

1) у постанові:

пункт 2 викласти в такій редакції:

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;

Правила підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;

зразки COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.;

 

 

доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

21. Установити, що:

1) формування та використання, зокрема підтвердження чинності, іноземних та міжнародних COVID-сертифікатів здійснюється у взаємодії з довірчою мережею Європейського Союзу та відповідно до документації зазначеної довірчої мережі;

2) формування міжнародних та внутрішніх COVID-сертифікатів, які підтверджують вакцинацію, передбачену пунктами 7—20 таблиці 3 та пунктами 1—6 таблиці 4 додатка до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється за наявності технічної можливості електронних інформаційних ресурсів, що використовуються для формування таких сертифікатів.;

пункт 4 викласти в такій редакції:

4. Міністерству охорони здоров’я:

1) у місячний строк затвердити регламент обігу даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів;

2) подавати зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України:

Міністерству закордонних справ — для офіційного перекладу зазначених змін на англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу;

Адміністрації Державної прикордонної служби — для врахування у службовій діяльності;

Міністерству цифрової трансформації — для передачі до довірчої мережі Європейського Союзу у форматах, визначених документацією зазначеної довірчої мережі.;

пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Міністерству цифрової трансформації:

за наявності технічної можливості отримувати дані від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, забезпечити формування, відображення та підтвердження чинності                               COVID-сертифікатів через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

надати доступ Адміністрації Державної прикордонної служби та Міністерству закордонних справ до програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;

забезпечити розроблення програмного забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифікатів на території України органами, підрозділами, фізичними та юридичними особами (їх представниками), яким законодавство дає право проводити таку перевірку, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

здійснювати постійне оновлення програмного забезпечення у разі зміни в наборах даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів.;

пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:

забезпечити офіційний переклад змін до правил валідації         COVID-сертифікатів України на англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу;

постійно проводити на технічному рівні перевірку відповідності правил перевірки COVID-сертифікатів іноземних держав міжнародним домовленостям та повідомляти іноземній державі про виявлену невідповідність.;

у пункті 7:

в абзаці другому слова Європейського Союзу замінити словами довірчої мережі Європейського Союзу;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

забезпечити використання програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;

застосовувати в роботі зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України не пізніше ніж через 24 години з моменту їх надходження від Міністерства охорони здоров’я.;

2) у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзаці другому слова методом полімеразної ланцюгової реакції та “, зокрема медичні, виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

внутрішній COVID-сертифікат України (далі — внутрішній сертифікат) — сертифікат, виданий в Україні та призначений для використання на території України, який формується у разі виявлення бажання запитувача, підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби та не містить медичних даних власника; невід’ємною частиною зазначеного сертифіката є відцифрований образ його обличчя, що відображається в е-паспорті/                   е-паспорті для виїзду за кордон;”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

довірча мережа полімеразної ланцюгової реакції — довірча мережа цифрового COVID-сертифіката ЄС (EU Digital COVID Certificate trust framework), яка створена та функціонує на базі мережі електронної інтероперабельної системи охорони здоров’я ЄС відповідно до Директиви 2011/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р. про застосування прав пацієнтів у транскордонній системі охорони здоров’я, Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради від                      14 червня 2021 р. про засади видачі, перевірки та визнання взаємосумісних сертифікатів про вакцинацію, тестування та одужання (цифровий сертифікат COVID-19 ЄС) для забезпечення вільного пересування під час пандемії COVID-19 та до якої Україна добровільно приєдналася згідно з умовами Імплементаційного рішення (ЄС) 2021/1380 Європейської Комісії від 19 серпня 2021 р. про встановлення еквівалентності з метою забезпечення права на вільне пересування в межах Союзу, сертифікатів COVID-19, виданих Україною, до сертифікатів, виданих відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради;.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим — чотирнадцятим;

в абзаці дев’ятому слова і цифри методом полімеразної ланцюгової реакції замінити словами і цифрами на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs, а слова Європейського Союзу — словами довірчої мережі Європейського Союзу;

абзац одинадцятий після слів призначений для використання доповнити словами на території України та, а після слова “тестування” словами і цифрами на COVID-19;

абзац дванадцятий після слова і цифр COVID-19 доповнити словами методом полімеразної ланцюгової реакції;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs — швидке тестування для виявлення антигена вірусу SARS-CoV-2, що ґрунтується на принципі імунохроматографічного аналізу;.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим;

абзац п’ятнадцятий після слів Про електронні довірчі послуги доповнити словами , Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;

пункт 3 викласти в такій редакції:

3. Формування COVID-сертифіката здійснюється на підставі відомостей, що містяться та надходять з центральної бази даних для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпунктах 1—4 та 6 пункту 11 цього Порядку, та Єдиного державного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпункті 1 (зокрема прізвища, імені власника сертифіката латинськими літерами) пункту 11 цього Порядку, а також використання відцифрованого образу обличчя такого власника, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, у випадку формування внутрішнього сертифіката.

Формування міжнародного сертифіката здійснюється з використанням Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Внутрішній сертифікат формується за бажанням запитувача виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія одночасно з формуванням міжнародного сертифіката з використанням мобільного додатка Порталу Дія та на підставі відомостей, які надійшли для формування зазначеного міжнародного сертифіката з центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру або                                        е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон.

Для зручності використання міжнародні та внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, мають жовтий колір (жовті сертифікати), а однією дозою однодозної вакцини та двома дозами дводозної вакцини — зелений колір (зелені сертифікати).;

пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

6. Формування COVID-сертифіката здійснюється уповноваженою установою за запитом запитувача.

Запит повинен містити такі дані про особу, щодо якої він робиться:

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків або інформацію про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

серію (за наявності) та номер одного з таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);

тимчасового посвідчення громадянина України;

посвідки на постійне проживання в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

На запит повинен бути накладений кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог Закону України Про електронні довірчі послуги.

Запит надсилається до центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру (крім відомостей, зазначених у підпунктах 2 та 3 цього пункту).

7. Запитувач надає однозначні згоди на передачу, поширення та надання уповноваженій установі інформації про нього або про особу, законним представником якої він є:

НСЗУ — персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в центральній базі даних;

ДМС — персональних даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Згоди надаються відповідно до Законів України Про захист персональних даних та Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.;

пункт 12 викласти в такій редакції:

12. До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, належать:

1) прізвище, ім’я власника українською мовою;

2) дата народження власника;

3) кінцева дата строку дії сертифіката;

4) вид сертифіката (жовтий або зелений) — тільки для сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;

5) відцифрований образ обличчя власника, що відображається в                           е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, який відображається у внутрішньому сертифікаті виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія.;

у пункті 18:

абзац другий після слова даних доповнити словами та/або ДМС персональних даних;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

Формування внутрішнього сертифіката здійснюється у разі надання запитувачем згоди на відображення у ньому відцифрованого образу обличчя з е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон особи.;

доповнити Порядок пунктом 211 такого змісту:

211. Використання COVID-сертифікатів на території України дозволяється за умови підтвердження їх чинності.

COVID-сертифікат не підлягає використанню та вважається таким, що власник не має його при собі, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.;

у пункті 23:

в абзаці першому слова Внутрішні сертифікати використовуються замінити словами Міжнародні та внутрішні сертифікати використовуються на території України;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

Міжнародні та внутрішні сертифікати мають на території України однаковий статус і встановлювати випадки використання виключно міжнародного або внутрішнього сертифіката забороняється.;

додаток до Порядку викласти в такій редакції:

 

“Додаток

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2021 р. № 954)

 

КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ
формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби                COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, в Україні

Таблиця 1

 

Підстави та клінічні критерії формування міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів

і визначення строків їх дії

Підстава для формування COVID-сертифіката

Клінічні критерії формування COVID-сертифіката

Строк дії міжнародного COVID-сертифіката

Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката

1.

Вакцинація від гострої респіраторної хвороби             COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі —            COVID-19)

у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (далі — центральна база даних) у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про вакцинацію від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) із зазначенням відомостей про серію вакцини, які відповідають відомостям, що надані МОЗ, про серії вакцин, які застосовуються (під час перевірки відомостей про серію вакцини не враховуються наявність незаповнених місць та спеціальних символів, а також відмінності, пов’язані з регістром літер, та застосовується співставлення літер українського алфавіту латиницею згідно з таблицею 2 “Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів” цього додатка. У випадках, якщо зазначені алгоритми не сприяли передачі даних, необхідних для формування COVID-сертифіката, застосовується пошук серії в таблиці співставлення серій вакцин від COVID-19, яка оновлюється адміністратором центральної бази даних. У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявні кілька записів про вакцинацію від COVID-19, в яких некоректно зазначено нумерацію доз вакцинації від COVID-19, для визначення завершеності курсу вакцинації використовується таблиця 3 “Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19” цього додатка)

COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей  щодо вакцинації

365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19

365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19

2.

Тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції

у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що було проведено та внесено суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та який наявний в переліку верифікованих лабораторій, затвердженому керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19)

COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей про отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції

72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу

72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу

3.

Одужання від COVID-19

у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про діагноз COVID-19: підтверджений позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що було проведено та внесено суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та який наявний в переліку верифікованих лабораторій, затвердженому керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19), або тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs із статусом “одужав”

COVID-сертифікат може бути сформований на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для відповідного тестування на COVID-19, результат якого є позитивним 

180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

 

Таблиця 2

Співставлення кириличних та латинських літер,

що використовуються під час формування COVID-сертифікатів

Порядковий номер

Літера кириличного алфавіту

Літера латинського алфавіту

1

А

A

2

В

B

3

Е

E

4

І

I

5

К

K

6

М

M

7

Н

H

8

О

O

9

Р

P

10

С

C

11

Т

T

12

У

Y

13

Х

X

 

Таблиця 3

Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19

 

Порядковий номер

Назва вакцини першої дози

Назва вакцини другої дози

Мінімальний строк між дозами

Максимальний строк між дозами

1

КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА

КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА

14 днів

180 днів

2

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

21 день

180 днів

3

Moderna COVID-19 Vaccine

Moderna COVID-19 Vaccine

28 днів

180 днів

4

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

28 днів

180 днів

5

Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

28 днів

180 днів

6

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

28 днів

180 днів

7

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

Moderna COVID-19 Vaccine

28 днів

180 днів

8

Moderna COVID-19 Vaccine

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

28 днів

180 днів

9

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

28 днів

 180 днів

10

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

 28 днів

 180 днів

11

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

 28 днів

 180 днів

12

Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

 28 днів

 180 днів

13

Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

 28 днів

 180 днів

14

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

 28 днів

 180 днів

15

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA або Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

 28 днів

 180 днів

16

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

 28 днів

 180 днів

17

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

 28 днів

 180 днів

18

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA або Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

Moderna COVID-19 Vaccine

 28 днів

 180 днів

19

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

Moderna COVID-19 Vaccine

 28 днів

 180 днів

20

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

Moderna COVID-19 Vaccine

 28 днів

 180 днів

21

Janssen COVID-19 Vaccine

одна доза

 

Таблиця 4

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією
дозою вакцини (жовті сертифікати)

Порядковий номер

Назва вакцини

Початок чинності

Кінець чинності

1

КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА

від дати введення дози

120 днів від дати введення дози

2

КОМІРНАТІ/COMIRNATY™

від дати введення дози

120 днів від дати введення дози

3

Moderna COVID-19 Vaccine

від дати введення дози

120 днів від дати введення дози

4

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

від дати введення дози

120 днів від дати введення дози

5

Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

від дати введення дози

120 днів від дати введення дози

 6

ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/ CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD

від дати введення дози

120 днів від дати введення дози

 

 

 

 

 

Таблиця 5

Відомості про початок та закінчення дії чинності COVID-сертифікатів на території Україні

Підстава для формування COVID-сертифіката

Іноземний COVID-сертифікат

Міжнародний COVID-сертифікат

Внутрішній COVID-сертифікат

початок дії

закінчення дії

початок дії

закінчення дії

початок дії

закінчення дії

1.

Вакцинація від гострої респіраторної хвороби                        COVID-19

для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2)

якщо одна доза — 120 днів

якщо дві                      дози — 365 днів

для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2  або 2/2)

якщо одна доза — 120 днів

   якщо дві                        дози — 365 днів

для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2)

якщо одна доза — 120  днів (жовтий сертифікат)

якщо дві дози — 365 днів (зелений сертифікат)

 

 

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)

365 днів

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)

365 днів

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)

365 днів

2.

Тестування на COVID-19

від години забору біологічного матеріалу для аналізу

методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години

методом                Ag-RDTs:                     48 годин

від години забору біологічного матеріалу для аналізу

методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години

від години забору біологічного матеріалу для аналізу

методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години

3.

Одужання від COVID-19

від дати забору біологічного матеріалу для аналізу з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом                Ag-RDTs

180 днів

від дати забору біологічного матеріалу для аналізу з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом                    Ag-RDTs

180 днів

від дати забору біологічного матеріалу для аналізу з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом                     Ag-RDTs”;

180 днів

 

3) доповнити постанову Правилами підтвердження чинності                COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, такого змісту:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2021 р. № 954

ПРАВИЛА
підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат
тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

 1. Ці Правила встановлюють механізм підтвердження чинності COVID-сертифікатів, які формуються та використовуються відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).
 2. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

документація довірчої мережі ЄС — технічні регламенти, специфікації, довідники, класифікатори, переліки, інші технічні та нормативні документи, відповідно до яких функціонує довірча мережа ЄС, здійснюється інформаційна взаємодія в мережі, визначаються зміст, формат, періодичність, порядок передачі даних тощо;

правила валідації COVID-сертифіката (далі — правила валідації) — перелік умов держави — члена довірчої мережі ЄС для реалізації її політики з епідеміологічної безпеки, на відповідність яким може проводитися перевірка чинності відомостей, що містяться в                        COVID-сертифікаті;

QR-код COVID-сертифіката — форма COVID-сертифіката у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений сертифікат, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, Про інформацію, Про захист персональних даних, Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Про електронні документи та електронний документообіг, Про електронні довірчі послуги, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 Деякі питання електронної системи охорони здоров’я (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі — Порядок формування та використання COVID-сертифіката).

 1. Підтвердження чинності COVID-сертифікатів здійснюється за ініціативою представників таких органів, підрозділів, осіб (далі — ініціатори):
 1. Адміністрації Держприкордонслужби — у випадку використання COVID-сертифікатів для перетину особою державного кордону на в’їзд в Україну;
 2. органів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні, — у випадку контролю використання COVID-сертифікатів під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19;
 3. органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб — у випадку використання                        COVID-сертифікатів для здійснення заходів (діяльності) без застосування обмежень, встановлених до відповідного рівня епідемічної небезпеки;
 4. органів, визначених актами законодавства іноземних держав, — у випадку використання міжнародних COVID-сертифікатів за межами України;
 5. МЗС — у випадку перевірки правил валідації інших держав;
 6. підрозділів, визначених МОЗ та Мінцифри, які відповідають за технічну підтримку програмних засобів підтвердження чинності                COVID-сертифікатів, — у випадках звернення власників (їх законних представників) сертифікатів та ініціаторів, зазначених у підпунктах 1—5 цього пункту, з проблем користування COVID-сертифікатами або програмними засобами; отримання повідомлення про технічні помилки в роботі програмних засобів; отримання повідомлення з МЗС про невиконання іноземною державою зобов’язань, пов’язаних з використанням міжнародних COVID-сертифікатів на її території.
 1. Підтвердження чинності COVID-сертифіката передбачає:
 1. пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності його власником або законним представником власника;
 2. запит ініціатора щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката;
 3. перевірку чинності COVID-сертифіката програмними засобами та ініціатором;
 4. підтвердження або непідтвердження чинності COVID-сертифіката.
 1. Для перевірки чинності COVID-сертифіката власник або законний представник власника пред’являє ініціатору QR-код зазначеного сертифіката. QR-код повинен бути придатним для зчитування його технічними засобами перевірки чинності, зокрема цілісний, неушкоджений, нанесений на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Одночасно власник або законний представник власника пред’являє документ, що посвідчує особу, дані якої містяться у COVID-сертифікаті.

Документ, що посвідчує особу, не вимагається у випадку пред’явлення внутрішнього сертифіката.

 1. Пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності означає, що власник надав згоду на обробку його персональних, зокрема медичних, даних, які використовуються під час такої перевірки.
 2. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката забороняється будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних, зокрема медичних, даних, які містяться у ньому.
 3. Функціональні можливості програмних засобів, які використовуються для підтвердження чинності COVID-сертифікатів, повинні забезпечувати зчитування і перевірку персональних, зокрема медичних, даних, але не повинні забезпечувати їх облік, передачу, збереження, зміну.
 4. Запит щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката здійснюється ініціатором за допомогою технічних засобів і передбачає зчитування пред’явленого QR-коду COVID-сертифіката з урахуванням положень пункту 19 Порядку формування та використання                         COVID-сертифіката.
 5. Програмне забезпечення для перевірки чинності                           COVID-сертифіката, яке використовується ініціатором, повинно застосовувати для такої перевірки правила валідації України, визначені МОЗ, та передбачати регулярне оновлення набору даних, необхідних для перевірки, відповідно до документації довірчої мережі ЄС.
 6. Перевірка чинності COVID-сертифіката проводиться програмними засобами автоматично:
 1. на відповідність документації довірчої мережі ЄС в частині технічних даних (унікальний номер та строк дії сертифіката, держава, що його видала, інформація про уповноважену установу);
 2. на відповідність правилам валідації України:

іноземні та міжнародні сертифікати — в частині медичних даних (інформація про хворобу, дані щодо вакцинації від COVID-19, негативного результату тестування або одужання особи від зазначеної хвороби);

внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від                       COVID-19, — в частині виду сертифіката (жовтий чи зелений).

 1. Перевірка чинності COVID-сертифіката в частині персональних даних проводиться ініціатором особисто:
 1. під час пред’явлення іноземного або міжнародного сертифіката — шляхом співставлення даних про прізвище, ім’я та дату народження власника з відомостями, які містяться в документі, що посвідчує його, та ідентифікації власника за фотографією (відображенням відцифрованого образу обличчя) у зазначеному документі;
 2. під час пред’явлення внутрішнього сертифіката — шляхом ідентифікації власника за відображенням відцифрованого образу його обличчя, що міститься у зазначеному сертифікаті.
 1. Рішення про чинність COVID-сертифіката в цілому приймає особисто ініціатор за умови, що підтверджена чинність усіх даних зазначеного сертифіката.
 2. Підставами непідтвердження чинності COVID-сертифіката є:
 1. непридатність QR-коду COVID-сертифіката для зчитування технічними засобами;
 2. непред’явлення у випадках, визначених цими Правилами, документа, що посвідчує власника сертифіката, або невідповідність даних COVID-сертифіката відомостям зазначеного документа (крім внутрішнього сертифіката);
 3. невідповідність даних COVID-сертифіката документації довірчої мережі ЄС та правилам валідації України;
 4. наявність в COVID-сертифікаті даних щодо вакцинації вакциною, яка не включена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.;

 

4) доповнити постанову зразками COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування
або одужання особи від зазначеної хвороби, такого змісту:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2021 р. № 954

 

ЗРАЗКИ
COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування
або одужання особи від зазначеної хвороби

І. Зразки COVID-сертифікатів в електронній формі

1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує

вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

Vaccination Certificate

 

Сертифікат вакцинації

 

 

Unique certificate identifier

URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Унікальний номер сертифіката

 

 

2

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

 

 

 

Date of birth

YYYY-MM-DD

Дата народження

 

 

Disease or agent targeted:

COVID-19 

Захворювання або збудник:

 

 

COVID-19 vaccine or prophylaxis:

COVID-19 

Вакцина або профілактика від:

 

 

Vaccine medicinal product:

Vaccine medicinal product

Назва вакцини:

 

 

Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer:

Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer

Виробник або торгова марка вакцини:

 

 

Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series

Х / Х

Кількість отриманих, а також кількість доз в серії

 

 

Date of vaccination, indicating the date of the latest dose received:

YYYY-MM-DD

Дата вакцинації із зазначенням дати останньої вакцинації:

 

 

Member State in which the vaccine was administered:

ХХ

Держава, в якій було проведено вакцинацію:

 

 

Certificate issuer:

Certificate issuer name

Уповноважена установа:

 

2. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що
підтверджує негативний результат тестування

 

Test Certificate

 

Сертифікат тестування

 

 

Unique certificate identifier

URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Унікальний номер сертифіката

 

 

4

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

 

 

 

Date of birth

YYYY-MM-DD

Дата народження

 

 

Disease or agent targeted:

COVID-19

Захворювання або збудник:

 

 

Type of test:

Type of test

Тип тесту:

 

 

Test name (optional for NAAT test):

Test name (optional for NAAT test)

Назва тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції):

 

 

Test manufacturer (optional for NAAT test):

Test manufacturer (optional for NAAT test):

Виробник тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції):

 

 

Date and time of the test sample collection

YYYY-MM-DD

Дата та час забору матеріалу для зразка

 

 

Result of the test:

Результат тестування

Результат тестування:

 

 

Testing centre or facility

(optional for rapid antigen test):

Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs)

Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs):

 

 

 

 

Member State in which the vaccine was administered:

ХХ

Держава, в якій було проведено вакцинацію:

 

 

Certificate issuer:

Certificate issuer name

Уповноважена установа:

3. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує
одужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Certificate of Recovery

 

Сертифікат одужання

 

 

Unique certificate identifier

URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Унікальний номер сертифіката

 

 

4

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

 

 

 

Date of birth

YYYY-MM-DD

Дата народження

 

 

Disease or agent targeted:

COVID-19 

Захворювання або збудник:

 

 

Date of the holders’ first positive NAAT test result:

YYYY-MM-DD

Дата першого позитивного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції:

 

 

Member State in which test was carried out:

ХХ

Держава, в якій проводилося тестування:

 

 

Certificate issuer:

Certificate issuer name

Уповноважена установа:

 

 

Certificate valid from

YYYY-MM-DD

Сертифікат дійсний з

 

 

Certificate valid until (not more than 180 days after the date of first positive test result):

YYYY-MM-DD

Сертифікат діє до (не більше ніж 180 днів від дати першого позитивного тестування):

ІІ. Зразки COVID-сертифікатів
для видруку, в тому числі в паперовій формі

1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує
 вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

    Прапор України      Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA COVID Сertificate

 

Міжнародний COVID-сертифікат України

 

 

4

 

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я


Date of birth

Дата народження

XXXXXX


Unique certificate identifier

Унікальний номер сертифіката

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Цей сертифікат не є проїзним документом. Наукові дослідження щодо вакцинації, тестування та одужання від COVID-19 продовжують, у тому числі щодо нових штамів вірусу, що викликають занепокоєння. Перш ніж подорожувати, перевірте епідеміологічну ситуацію та відповідні обмеження в країні призначення.

tripadvisor.mfa.gov.ua

Vaccination Certificate
Сертифікат вакцинації

 

Disease or agent targeted: COVID-19   Фото без описуФото без опису

Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

COVID-19 vaccine or prophylaxis

Вакцина або профілактика від:  COVID-19

COVID-19 vaccine medicinal product

Назва вакцини від COVID-19

 

COVID-19 vaccine marketing authorisation holder or manufacturer

Виробник або торгова марка вакцини від COVID-19

Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series

Кількість отриманих, а також кількість доз в серії

Date of vaccination, indicating the date of the latest dose received

Дата вакцинації із зазначенням дати останньої вакцинації

Member State in which the vaccine was administered

Держава, в якій було проведено вакцинацію

 

Certificate issuer:
Уповноважена установа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що
підтверджує негативний результат тестування

 

 

 

    Прапор України      Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA COVID Сertificate

 

Міжнародний COVID-сертифікат України

 

 

4

 

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я


Date of birth

Дата народження

XXXXXX


Unique certificate identifier

Унікальний номер сертифіката

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

Цей сертифікат не є проїзним документом. Наукові дослідження щодо вакцинації, тестування та одужання від COVID-19 продовжують, у тому числі щодо нових штамів вірусу, що викликають занепокоєння. Перш ніж подорожувати, перевірте епідеміологічну ситуацію та відповідні обмеження в країні призначення.

 

tripadvisor.mfa.gov.ua

Test Certificate
Сертифікат тестування

Disease or agent targeted: COVID-19   Фото без описуФото без опису

Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Type of test

Тип тесту

Test name (optional for NAAT test)

Назва тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції) 

Test manufacturer (optional for NAAT test)

Виробник тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції)

Date and time of the test sample collection

Дата та час забору матеріалу для зразка

Result of the test

Результат тестування

Testing centre or facility

(optional for rapid antigen test)

Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs)

Member State in which the test was carried out:

Держава, в якій було проведено тестування

 

Certificate issuer:
Уповноважена установа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує

одужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

 

    Прапор України      Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA COVID Сertificate

 

Міжнародний COVID-сертифікат України

 

 

4

 

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я


Date of birth

Дата народження

XXXXXX


Unique certificate identifier

Унікальний номер сертифіката

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

Цей сертифікат не є проїзним документом. Наукові дослідження щодо вакцинації, тестування та одужання від COVID-19 продовжують, у тому числі щодо нових штамів вірусу, що викликають занепокоєння. Перш ніж подорожувати, перевірте епідеміологічну ситуацію та відповідні обмеження в країні призначення.

 

tripadvisor.mfa.gov.ua

 

Recovery Certificate
Сертифікат одужання

 

Disease or agent from which the holder has recovered : COVID-19

Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Date of the holders’ first positive NAAT test result

Дата першого позитивного результату тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції

Member State in which test was carried out

Держава, в якій проводилося тестування

Certificate issuer

Уповноважена установа

Certificate valid from

Сертифікат дійсний з

Certificate valid until (not more than 180 days after the date of first positive test result)

Сертифікат діє до (не більше ніж 180 днів від дати першого позитивного тестування)

 

 

________

Примітки. 1. COVID-сертифікати виготовляються на папері розміром ISO А4 з можливістю для зручного транспортування скласти папір поперек довшої сторони до розміру ISO А5, а папір, складений до розміру ISO А5, скласти поперек довшої сторони до розміру ISO A6. Можуть бути відображені підказки про згинання до меншого формату. Половина COVID-сертифіката для видруку може бути оберненою на 180 градусів до другої його половини.

2. Рекомендована довжина сторін QR-коду COVID-сертифіката становить
50—60 міліметрів.

3. Колірність, шрифт, особливості накреслення шрифту в 

    COVID-сертифікаті не впливають на його чинність і можуть незначно відрізнятися відповідно до особливостей способу нанесення на поверхню. Розмір та пропорції елементів COVID-сертифіката, їх розташування один відносно одного можуть відрізнятися залежно від пристрою, на якому його візуалізовано.”.

___________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь